Dlaczego warto segregować śmieci?

Czy segregacja odpadów jest konieczna?

Część osób nie przestrzega zasad selektywnego zbierania odpadów. Niektórzy zastanawiają się nad celowością segregacji. Warto zatem uświadomić sobie, jakie znaczenie ma segregacja odpadów.

Jak postępować z produktami medycznymi?

Co można wyrzucać do brązowego pojemnika na odpady?

Wszystkie pojemniki na odpady charakteryzują się zróżnicowanymi kolorami. Na ich podstawie można określić, które odpady przeznaczone są do wyrzucenia do konkretnego pojemnika. Obecnie można spotkać pojemniki w kolorze niebieskim, żółtym, zielonym czy brązowym. Co należy wyrzucać do pojemnika brązowego?

Korzyści z segregacji odpadów

Odpady niebezpieczne

W większości gospodarstw domowych korzysta się z surowców, które po zużyciu stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem zabronione jest jednoczesne składowanie odpadów niebezpiecznych z pozostałymi. Warto zatem umieć rozpoznać, które z odpadów mogą być zagrożeniem dla otoczenia.

Postępowanie z odpadami zielonymi

Jakie odpady powinny być segregowane?

Ekolodzy od dawna ostrzegają o postępującym zanieczyszczeniu środowiska. W znacznym stopniu przyczynia się do tego człowiek. Chcąc dbać o otoczenie, każdy z nas powinien nauczyć się postępować zgodnie z wytycznymi ekologów. Dzięki ogólnej promocji, świadomość ekologiczna społeczeństwa jest coraz większa. Obecnie propaguje się selektywną zbiórkę odpadów. Na czym ona polega? W niemal każdej gminie znajdują się pojemniki, do których należy wrzucać określone odpady. Pojemniki różnią się kolorystycznie, dlatego łatwo je rozpoznać od pozostałych.

Co zrobić z niepotrzebnych sprzętem RTV/AGD?

Ekologiczne opakowania

Kupując określone produkty warto zwrócić uwagę na ich oznakowania. Każdy producent ma obowiązek umieścić na opakowaniu stosowne etykiety, dotyczące np. potencjalnego ryzyka dla środowiska. Ponadto producent sugeruje konsumentom, co należy zrobić z opakowaniem, którego chcemy się pozbyć.

Strona 1 z 3123