Wody geotermalne w Polsce

Wody geotermalne odznaczają się nie tylko Wysokiem nasyceniem mikroelementów oraz związków chemicznych, ale również wysoką temperaturą. Wody geotermalne w Polsce są stosunkowo