Czy segregacja odpadów jest konieczna?

Część osób nie przestrzega zasad selektywnego zbierania odpadów. Niektórzy zastanawiają się nad celowością segregacji. Warto zatem uświadomić sobie, jakie znaczenie ma segregacja odpadów.

Odpady niebezpieczne

W większości gospodarstw domowych korzysta się z surowców, które po zużyciu stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem zabronione jest jednoczesne składowanie odpadów niebezpiecznych z pozostałymi. ...

Co można wyrzucać do brązowego pojemnika na odpady?

Wszystkie pojemniki na odpady charakteryzują się zróżnicowanymi kolorami. Na ich podstawie można określić, które odpady przeznaczone są do wyrzucenia do konkretnego pojemnika. Obecnie można spotkać pojemniki w kolorze niebieskim, ...

Jakie odpady powinny być segregowane?

Ekolodzy od dawna ostrzegają o postępującym zanieczyszczeniu środowiska. W znacznym stopniu przyczynia się do tego człowiek. Chcąc dbać o otoczenie, każdy z nas powinien nauczyć się postępować zgodnie z wytycznymi ekologów. Dzięki ...

Ekologiczne opakowania

Kupując określone produkty warto zwrócić uwagę na ich oznakowania. Każdy producent ma obowiązek umieścić na opakowaniu stosowne etykiety, dotyczące np. potencjalnego ryzyka dla środowiska. Ponadto producent sugeruje konsumentom, co ...